20 stycznia 2020 r. w programie  „Alarm” TVP 1  wyemitowany został reportaż na temat skazania za zniesławienie Sławomira Matusza , poety i dziennikarza obywatelskiego z Sosnowca.  Okazuje się, że wysłanie krytycznej opinii do szefostwa instytucji kultury skończyło się poety z Sosnowca procesem o zniesławienie. Sąd skwapliwie skorzystał z art. 212 Kodeksu Karnego, rodem z PRL. Artyście zabrano wszystkie pieniądze, ale nie zapał twórczy –  komentował red. Mirosław Rogalski, prowadzący  program „Alarm” .

CMWP SDP występowało w obronie red. Sławomira Matusza oraz wielokrotnie udzielało mu bezpłatnej pomocy prawnej. Red. Sławomir Matusz jest współzałożycielem Fundacji im. Jana Kochanowskiego i współorganizatorem Konkursu Poetyckiego im. Danuty „Inki” Siedzikówny, został wyróżniony za swoją znakomitą, tłumaczoną na wiele języków, twórczość poetycką medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (w roku 2012). Kilka lat temu Sławomir Matusz opisał w kilku mailach rozesłanych do osób pełniących ważne funkcje w instytucjach samorządowych Sosnowca  występujące – jego zdaniem – nieprawidłowości w działaniach instytucji kultury, na co one zareagowały w stosunku do niego zarzutem zniesławienia z art. 212 kk. Decyzją Sądu Rejonowego w Sosnowcu poeta został uznany za winnego . Wyrok został podtrzymany w drugiej instancji, co oznacza że p. Matusz za to, iż wysłał w dobrej wierze kilka krytycznych wobec urzędujących władz samorządowych maili został  ukarany w postępowaniu karnym . CMWP SDP stoi na stanowisku, że Pan Sławomir Matusz działał w ramach obowiązującego porządku prawnego, korzystając z zasady wolności słowa demokratycznego państwa. Sądy orzekające obu instancji pominęły fakt, że w/w działając w interesie społecznym weryfikował nieprawidłowości w instytucjach podlegających organom samorządu terytorialnego. M. in. wskutek jego działań w 2017 r. prokuratura prowadziła dochodzenie związane z działalnością sosnowieckich instytucji kultury. Ten wyrok skazujący dla p. Matusza jest kuriozalny – ocenia dr Jolanta Hajdasz . CMWP SDP przychyla się do prośby p. Matusza do Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od w/w wyroku .