Jakie treści mogą pojawiać się w przestrzeni publicznej? Dlaczego neutralne i uniwersalne zasady życia społecznego znane jako ABC Społecznej Krucjaty Miłości , jakie w styczniu b.r. można zobaczyć w Poznaniu na bilbordach i na miejskich autobusach wywołały krytykę feministek działających w organizacji Strajk Kobiet? O tym .m.in. dyskutowano 8 stycznia w programie p.t. „Arsenał Kultury” w Radiu Poznań autorstwa red. Krystyny Różańskiej – Gorgolewskiej. Do udziału w programie zaproszono także CMWP SDP.

  Autorem dziesięciopunktowego programu ABC Społecznej Krucjaty Miłości jest ks. kard. Stefan Wyszyński. Organizatorem umieszczenia ich na bilbordach i autobusach jest Fundacja „Nasze dzieci” we współpracy z poznańskim miesięcznikiem katolickim „Miłujcie się!”, którego misją, od początku jego istnienia w 1975 r., jest właśnie promowanie ABC Społecznej Krucjaty Miłości . W programie rozmawiano m.in. o postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego, świadectwie jego życia, aktualności jego myśli i potrzebie zaistnienia jej w przestrzeni publicznej. Gośćmi programu Arsenał Kultury byli: dr Jolanta Hajdasz – redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, autorka m.in. filmów dokumentalnych o arcybiskupie Antonim Baraniak; dr hab. Jerzy Kaczmarek – socjolog z Instytutu socjologii UAM (na zdjęciu pierwszy z lewej), Mateusz Kłosek – inicjator akcji z Fundacji „Nasze dzieci” (na zdjęciu drugi z lewej) oraz Tomasz Rowiński – historyk idei, publicysta, pisarz, redaktor kwartalnika Christianitas, autor książki „Królestwo nie z tego świata. O zasadach Polski katolickiej na podstawie wydarzeń nowszych i dawniejszych” (telefoniczny udział w programie).

Cała audycja : https://radiopoznan.fm/audycja/arsenal-kultury/arsenal-kultury-abc-spolecznej-krucjaty-milosci-ks-kard-stefana-wyszynskiego

 

ABC Społecznej Krucjaty Miłości ks. kard. Stefana Wyszyńskiego :

1.Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.

2.Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3.Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4.Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.

7.Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.

8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.

9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.