Wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie komisji senackich: Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej. Rozpatrywano na nim projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe. W posiedzeniu, na zaproszenie Przewodniczącego Komsji Ustawodawczej uczestniczyło CMWP SDP.

Głosowanie nad nowelą odbędzie się jutro, wcześniej senackie komisje rozpatrzą zgłoszone poprawki.