Warszawa, dn. 28.03.2012 r.

                               

OŚWIADCZENIE

                                                                                 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP jest zaniepokojone proponowanymi przez Komisję Ustawodawczą Senatu RP zmianami, dotyczącymi instytucji odpowiedzi w ustawie – Prawo prasowe (druk senacki nr 63).

Uważamy za zdecydowanie szkodliwą z perspektywy wolności słowa, niezależności mediów, a  także ich jakości, propozycję, by redakcje były zmuszone do bezpłatnego publikowania odpowiedzi odnoszącej się nie tylko do faktów, ale także do ocen. Naszym zdaniem równie szkodliwy i nieuzasadniony jest postulat, by odpowiedź ta mogła aż dwukrotnie przekraczać długość tekstu lub czasu antenowego, jaki zajmował materiał prasowy, do którego się odnosi.

 

Propozycja ta naszym zdaniem, nie jest zgodna m.in. z duchem Art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który w p. 1. gwarantuje „wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych”. Wdrożenie propozycji w proponowanym kształcie spowodowałoby, że ich zawartość wypełniłaby się wymuszonymi przez prawo odpowiedziami odnoszącymi się także do opinii publicystycznych, argumentów, komentarzy. Zaowocowałoby to zdecydowanym  pogorszeniem jakościowym treści mediów, faktyczną zewnętrzną ingerencją w ich linię programową, a także faktyczną możliwością wymuszania na nich darmowej publikacji treści służących celom marketingowym czy politycznym. 

 

Wiktor Świetlik,

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

 

Rozszerzone postulaty SDP i CMWP SDP, odnoszące się do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe można znaleźć w oficjalnej opinii Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, która została skierowana do Komisji Ustawodawczej Senatu RP – http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/konsultacje/63/63_8.pdf