Warszawa, 05 listopada 2009 r.
 
 
Pan Edward Zalewski
Prokurator Krajowy
 
 
 
 
 
Szanowny Panie Prokuratorze,
 
Centrum Monitoringu Wolności Prasy jest wysoce zaniepokojone informacjami dotyczącymi postępowania Prokuratury Rejonowej w Nysie wobec redakcji gazety „Nowiny Nyskie”. Docierają do nas sygnały o naruszeniu prawa prasy do wolności wypowiedzi, prawa do krytyki społecznej oraz prawa do publikowania ujemnych ocen działalności publicznej (art.1 w zw. z art. 41 prawa prasowego). Dziennikarze skarżą się, że w odpowiedzi na krytykę jej działań w „Nowinach Nyskich”, prokuratura podejmuje bezpodstawne działania, które mają na celu dyskredytację i wyrządzenie szkody redakcji. Jak nas poinformowano, w siedzibie „Nowin Nyskich” była przeprowadzona rewizja, a półtora roku wcześniej prokuratura sprawdzała w drukarni wysokość nakładu gazety. Rodzi to podejrzenie tłumienia krytyki prasowej (art. 6 ust. 4 w związku z art. 44 pr. pras.).
Jak nas poinformowano, obecnie, na zlecenie nyskiej prokuratury, policja wzywa dziennikarzy i wypytuje ich, m.in. o źródła uzyskania informacji czy organizację redakcji. Rodzi to podejrzenie, że w ten sposób dochodzi do próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do informacji stanowiących tajemnicę dziennikarską (art. 15 ust. 2 i 3 pr. pras.).
Prosimy o wyjaśnienie tej sytuacji. Pojawia się, bowiem podejrzenie zagrożenia wolności prasy oraz wolności wyrażania opinii przez dziennikarzy, które gwarantuje Konstytucja RP (art. 14) oraz Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 04.11.1950 r. (art. 10).
      
 Z poważaniem,

Wiktor Świetlik, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy