28 sierpnia Miłosz Marczuk dyrektor CMWP SDP odbył rozmowę telefoniczną
z Piotrem Wojtasikiem – rzecznikiem prasowym akcji protestacyjnej i
Januszem Sanockim – dyrektorem wydawnictwa „Nowin Nyskich”. Sprawa
dotyczyła głodówki, jaką Janusz Sanocki podjął w związku z bezprawnymi
działaniami nyskiej policji próbującej wyrzucić z domu (bez nakazu
eksmisji) 92 letniego Stanisława Dubrawskiego. Dziennikarzom „Nowin
Nyskich” interweniującym w sprawie Dubrawskiego zostały postawione
zarzuty naruszenia miru domowego i ataku na funkcjonariuszy. CMWP SDP
interesuje się tą sprawą od samego początku. Naszym zdaniem sprawa jest
niejednoznaczna, bo Janusz Sanocki oprócz tego, że jest wydawcą „Nowin
Nyskich”, jest też radnym powiatu nyskiego, a w latach 1998-2001 był
burmistrzem Nysy.