Warszawa, 20.03.2014 r.

 

 

  

                   Szanowny Panie Prokuratorze,

Zwracamy się do Pana z apelem o uchylenie aresztu tymczasowego, którym objęty jest dziennikarz Paweł Miter (Sygn. akt. VDs 14/14). Podkreślamy, że większość ze stawianych mu zarzutów związanych jest z podejmowaną przez niego prowokacją dziennikarską, ewidentnie będącą w interesie publicznym. Aresztowanie dziennikarza, w związku z wykonywaną przez niego pracą, rodzi niepokój z perspektywy wolność słowa, która w świetle orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, stanowi fundament demokracji. Dlatego pozbawienie dziennikarza wolności w związku z wykonywanym przez niego zawodem nie koresponduje z wyrażoną w Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz będzie odstraszać innych dziennikarzy od podejmowania prowokacji dziennikarskich w sprawach ważnych dla społeczeństwa, a zatem leżących w interesie publicznym.

 

Z poważaniem

 

Wiktor Świetlik

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP