Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zwraca się do Prokuratora Generalnego o niezwłoczne podjęcie wszelkich działań w celu zbadania czy w związku z wczorajszymi działaniami funkcjonariuszy państwowych nie doszło do popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień oraz tłumienia krytyki prasowej.

Tajemnica dziennikarska jest jednym z podstawowych obowiązków dziennikarzy. Artykuł 15 Prawa prasowego jest w tym zakresie jednoznaczny i wszelkie interpretacje wypaczające jego sens uważamy za bardzo szkodliwe nie tylko dla wolności mediów w Polsce ale i całokształtu naszego życia społecznego.

Artur Wdowczyk, doradca CMWP SDP

Wiktor Świetlik, dyrektor CMWP SDP