Instytut Studiów Politycznych PAN, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Centrum Informacji Obywatelskiej oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zapraszają na kolejną publiczną debatę Czy bez strategii można osiągnąć sukces? Antoniego Kamińskiego tezy o polskiej polityce zagraniczne.
 
 
„Racją stanu państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa kraju oraz stworzenie optymalnych warunków dla przyszłego rozwoju, Realizację tych celów określają wewnętrzne zasoby, materialne i ludzkie kraju oraz stan jego międzynarodowego otoczenia. Polityka zagraniczna integralnie wiąże się z polityką wewnętrzną, ale musi zachować wobec niej autonomię; kiedy podporządkuje się ją wewnętrznym rozgrywkom międzypartyjnym, efekt może być zgubny, prowadząc do osłabienia pozycji międzynarodowej państwa.(…)”
 
Z art. prof. Antoniego Kamińskiego
 „Dziesięć tez o polityce zagranicznej rządzącym pod rozwagę”, artykuł opublikowany po raz pierwszy w Dzienniku Polskim z dn. 26.11.2007
 
 
 
 
 

pobierz zaproszenie