„Książka Grossa jest zła” – powiedział prof. Tomasz Nałęcz, doradca Prezydenta RP, podczas konferencji „Relacje polsko – żydowskie w polskich mediach” zorganizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Prof. Nałęcz skrytykował także warsztat i metodologię badań autora. Z kolei prof. Wojciech Roszkowski uznał, że „Złote żniwa” to książka szkodliwa, która „jedynie jątrzy a nie buduje” relacje polsko – żydowskie.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że antysemityzm w polskich mediach nie jest zjawiskiem masowym, lecz z pewnością niebezpiecznym i niewłaściwym. Przykłady skandalicznych rysunków antyżydowskich wskazał Piotr Kadlčik – przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Dr Dariusz Gawin zaznaczył, że antysemityzm nie jest obecny w dzisiejszej polityce, choć był obecny w okresie międzywojennym. Podkreślił jednak, że nadal występuje on w życiu społeczno – kulturowym.

Paneliści uznali, że stosunki polsko – żydowskie są dobre i pozytywne, lecz rabin Schudrich podkreślił, że „nie są one idealne”.

W spotkaniu na Foksal uczestniczyli: prof. Tomasz Nałęcz, historyk, doradca Prezydenta RP, prof. Wojciech Roszkowski, historyk, PAN, Collegium Civitas, Rabin Michael Schudrich, historyk, Naczelny Rabin Polski oraz dr Dariusz Gawin, historyk i filozof, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotkanie otworzył dyrektor CMWP Wiktor Świetlik a dyskusję moderował Andrzej Godlewski z redakcji „Gościa Niedzielnego”.

Opracował: Paweł Luty

Dodatkowo na stronie SDP, pod adresem http://www.sdp.pl/rozmowa-dnia-gawin można znaleźć wywiad Pawła Lutego z jednym z panelistów – Dariuszem Gawinem.

Poniżej specjalne oświadczenie dla mediów gościa honorowego debaty – Pana Piotra Kadlćika  Przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

 

Warszawa, 12 kwietnia 2011 r.

 

 

Oświadczenie dla mediów

 

 

PANEL DYSKUSYJNY PT. „RELACJE POLSKO-ŻYDOWSKIE W POLSKICH MEDIACH”, WARSZAWA – 12 KWIETNIA 2011

STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH – CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

Społeczność żydowska w Polsce jest wyraźnie zaniepokojona formułowanymi w mediach tezami, jakoby sprawa wstrzymania prac nad ustawą reprywatyzacyjną miała dotyczyć jedynie lub w większości restytucji  żydowskiego majątku.

Wobec powyższego, z całą stanowczością podkreślam, że ustawa reprywatyzacyjna dotyczy wszystkich Polaków, nie tylko tych pochodzenia żydowskiego. Ministerstwo Finansów oświadczyło niegdyś, że zwrot mienia odebranego Żydom po wojnie stanowi ok. 14% wszystkich roszczeń wobec państwa polskiego. W mojej opinii jest ich nie więcej niż 7%. Szacunkowa liczba wynika z bardzo prostego działania – z 3,5 miliona polskich Żydów wojnę przeżyło niespełna 250 tysięcy – mniej niż liczyła kiedyś żydowska ludność Warszawy (przed wojną ok. 400 tys.), czyli właśnie niewiele ponad 7%. Właściciele przysłowiowych kamienic i ich rodziny nie mogą się upomnieć o tę własność, bo większość z nich już nie żyje, a dokumenty, którymi można byłoby się posłużyć, uległy zniszczeniu.

Uważam, że dzielenie bezprawnie odebranych majątków na polskie i żydowskie jest bezzasadne i krzywdzące, bowiem wszystkie osoby, które miałyby dziś prawo do ubiegania się o zwrot majątku, były obywatelami polskimi, którym odebrano ich prywatną własność.

Z przykrością zauważam, że publiczna dyskusja o problemie własności utraconej przez polskich obywateli przekształca się w kolejny punkt zapalny w relacjach polsko-żydowskich, a zamiast przywoływania faktów i statystyk z publikacji prasowych wyłania się pełne emocji przekonanie o złych intencjach Żydów. Obrazki, jakie mogliśmy ostatnio oglądać na okładce „Angory”, postawa niektórych polityków zaprezentowana podczas emitowanego niedawno programu „Co z tą Polską?”, czy sparodiowanie pana ambasadora Szewacha Weissa w programie „Szymon Majewski Show”, o tytułach prasowych w stylu „Co jeszcze mamy oddać Żydom?” nie wspominając, nie pomagają nam w budowaniu poważnego dialogu i walce ze stereotypami, które są krzywdzące nie tylko polskich Żydów, ale również dla postrzegania naszej wspólnej ojczyzny – Polski – w świecie.

 

Piotr Kadlčik

Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie