Wczoraj w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej odbył się pierwszy Dzień NGOs , którego organizatorami były: Instytut Studiów Międzynarodowych i Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta Szkoły Głównej Handlowej, Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics oraz Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa.

Jednym z partnerów wydarzenia było CMWP SDP. Przedstawiciele Centrum uczestniczyli w dyskusji panelowej, poświęconej organizacjom pozarządowym. Wiktor Świetlik mówił m.in. o roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki państwa i o tym, czy mogą one stanowić istotne wsparcie także dla świata nauki.