Dziennikarka wyszła z więzienia w środę 25 maja br. – azerski sąd najwyższy zmniejszył jej karę z 7,5 do 3,5 roku więzienia w zawieszeniu. To kolejny więzień polityczny w Azerbejdżanie, który w ostatnim czasie opuścił mury więzienia.

CMWP SDP we wrześniu ub. r. protestowało w sprawie skazania Ismayilovej – http://www.freepress.org.pl/show_news.php?id=703.  Wcześniej, po jej aresztowaniu (wtedy jeszcze pod zarzutem rzekomego nakłaniania do samobójstwa dziennikarza) zwróciliśmy się do ministra Grzegorza Schetyny z apelem o zabranie przez głosu i wyrażenie protestu w sprawie aresztowania dziennikarki – http://www.freepress.org.pl/show_news.php?id=567

Zarazem poinformowana została o tym Europejska Federacja Dziennikrzy (EFJ), którą zainspirowaliśmy do podjęcia akcji wysyłania listów ze wsparciem dla dziennikarki do przedstawicielstw dyplomatycznych Azerbejdżanu na całym świecie http://europeanjournalists.org/blog/2014/12/10/azerbaijan-puts-investigative-journalist-khadija-ismayilova-in-prison/