Pomimo, iż Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skrytykował obowiązujące w Polsce przepisy prawa prasowego nakładające obowiązek uzyskania autoryzacji oraz przewidujące sankcję karną za brak jego dopełnienia (sprawa Wizerkaniuk przeciwko Polsce, więcej – http://www.hfhr.pl/etpcz-polska-naruszyla-wolnosc-slowa-wyrok-ws-wizerkaniuk-p-polsce-dotyczacy-obowiazku-uzyskania-autoryzacji/), polski sąd po raz kolejny skazał dziennikarza za brak autoryzacji.

Sąd Rejonowy w Sieradzu 27 stycznia br. uznał dziennikarkę Natalię Ptak za winną naruszenia art. 49 prawa prasowego w związku z art. 14 prawa prasowego. Chodzi o brak autoryzacji wywiadu z byłą wójt gminy Konopnica Mariolą Hernas (odpowiedzi na pytania zostały przesłane drogą mailową i opublikowane w zasadzie bez wprowadzania zmian), która występowała w procesie jako oskarżyciel posiłkowy. Dziennikarka została skazana na karę grzywny w wysokości w sumie 500 zł, mimo, że prokurator domagał się warunkowego umorzenia postępowania.

Sąd w uzasadnieniu wskazał, że Trybunał Konstytucyjny uznał regulacje dotyczące autoryzacji za zgodne z Konstytucją. Dla sądu nie miało także znaczenia, że dziennikarka działała pod presją czasu.

Wyrok nie jest prawomocny. CMWP SDP monitoruje proces na prośbę dziennikarki. 

PW