Sąd Okręgowy w Koninie uniewinnił dzisiaj Janusza Ansiona i Zbigniewa Walczaka od zarzutów pomówienia i zniesławienia Eugeniusza Grzeszczaka (art. 212 par. 2 kk i 216 par. 2 kk). Kosztami procesu obciążył oskarżyciela prywatnego, zasądzając opłatę 240 zł.

Dziennikarze „Kuriera Słupeckiego” zostali oskarżeni za publikacje dotyczące ślubu syna wicemarszałka oraz wykorzystania pieniędzy na kampanię wyborczą. Sąd I instancji skazał ich na kary grzywny w zawieszeniu. Oskarżeni wnieśli o apelację, którą sąd okręgowy dziś uznał. Wyrok jest prawomocny.

Zdaniem sądu osoba pełniąca tak wysokie stanowisko, jak Eugeniusz Grzeszczak, powinna godzić się na kontrolę dziennikarską i krytykę w ostrzejszym zakresie niż zwykli obywatele.

Sąd w całości podzielił także wywody zawarte w stanowisku Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zwrócił również uwagę na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w tym zakresie.

Do postępowania na etapie apelacji, w charakterze obrońcy pro bono, przystąpił mec. Artur Wdowczyk, doradca CMWP SDP, reprezentujący „Pogotowie Dziennikarskie”.

Treść wyroku można znaleźć pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=Jo_2VjnM2nI

PW