REPORTERZY bez GRANIC

O wolność informacji

NAGRODA WOLNOŚCI PRASY 2016

Rozpisana dla dziennikarzy w Polsce

REPORTERZY bez GRANIC przyznają w Austrii tradycyjnie już od roku 2001

NAGRODĘ WOLNOŚCI PRASY dla reporterów, dziennikarzy i publicystów w

Europie PołudniowoWschodniej i krajach sąsiadujących z Unią Europejską.

W roku 2016 nagroda ta poświęcona jest Polsce.

Reporterzy bez granic Austria przyznają w tym roku Nagrodę Wolności Prasy za

odważne dziennikarstwo dziennikarzom z Polski. Przyznanie nagrody nastąpi w grudniu

2016 roku. Patronat honorowy sprawuje Austriacka Komisja ds. UNESCO.

Nagrodzone będą publikacje krytyczne, względnie wyjaśniające lub śledcze na temat polityki

demokratycznej, wolności prasy i różnorodności poglądów, praw człowieka i ich naruszania,

korupcji, krytyki społecznej i polityki socjalnej oraz im pokrewne. Grupą docelową stanowią

zasadniczo wszyscy publicyści, niezależnie od pozycji i wieku.

NAGRODA WOLNOŚCI PRASY 2016 jest dotowana sześcioma tysiącami euro

(6000 €).

Nagroda zostanie nadana za publikacje:

drukowane

elektroniczne

serie, książki, dorobek życiowy

JURY:

Freimut Duve, pierwszy pełnomocnik do spraw wolności mediów Organizacji

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ( OBWE )

Dunja Mijatovic, pełnomocnik do spraw wolności mediów Organizacji

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ( OBWE )

Eva Nowotny, przewodnicząca Austriackiego Komitetu ds. UNESCO

Wolfgang Petritsch, ambasador Austrii

Albert Rohan, sekretarz generalny w stanie spoczynku w austr. Ministerstwie

Spraw Zagranicznych

Rubina Möhring, przewodnicząca organizacji „Reporterzy bez Granic” Austria

Warunki dotyczące przedłożenia prac konkursowych:

Prace należy złożyć do 30.10.2016

Przyjęte zostaną materiały opublikowane między 3.05.2015 a 3.05.2016

Rekomendacje pełnią rolę wspomagającą, ale nie rozstrzygającą

Listy polecające są konieczne w przypadku złożenia dorobku życia autora

Dopuszczalne są nominacje wniesione przez osoby trzecie

Możliwe jest wniesienie tylko jednej publikacji na osobę, względnie w ramach

serii/ cyklu audycji

Niezbędne jest przy tym spełnienie następujących warunków:

R.a. publikacja w języku oryginalnym

R.b. autoryzowane angielskie tłumaczenie w/w pracy

R.c. życiorys w wersji angielskojęzycznej

R.d. kopia opublikowanej pracy

R.e. Dotyczy to drukowanych serii, względnie elektronicznych edycji cykli

programów ( np. serii/ audycji, które jasno korespondują z celami niniejszego

konkursu ) W tym wypadku wymagany jest zarówno opis serii/programu, jak

również dostarczenie jednej przykładowej publikacji ogłoszonej drukiem lub w

Internecie, względnie wyemitowanej w radiu lub telewizji.

R.f. Przy składaniu życiowego dorobku autora obowiązkowe jest

podanie szczegółowych rekomendacji.

Materiały drukowane mogą być składane w formie oryginalnej lub

zeskanowane, natomiast programy radiowe i telewizyjne ( w zależności

od objętości ) w postaci CD/DVD lub pocztą elektroniczną (e-mail ) jako

Audiofile, względnie Download-Link. W przypadku książek prosimy o

angielskie tłumaczenie słowa wstępnego, ewentualnie krótkie

uzasadnienie w liście polecającym, także w języku angielskim.

Dalsze informacje i zapytania:

Cornelia Breuß

Reporter ohne Grenzen Österreich

c/o Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Austria

mailto: [email protected]

Informacje o NAGRODZIE WOLNOŚCI PRASY -Sygnał dla Europy:

www.rog.at Reporter ohne Grenzen Österreich

Dotychczasowi laureaci:

2002: Petr Uhl/Republika Czeska, Agnes Karácsony/Węgry, Jerzy

Káliná/Polska

2003: Zeljko Peratovic/Chorwacja, Milorad Vesic/Jugosławia, Jelena

Bjelica/Jugoslawia

2004: Alina Anghel/Mołdawia, Andriy Shevchenko/Ukraina, Anca

Paduraru/Rumunia

2005: Demet Bilge Ergün/Turcja, Makarios Drousiotis/Republika Cypryjska,

Sevgül Uludag/Turecka Republika Północnego Cypru

2006: Svetlana Lukic i Svetlana Vukovic/Serbia, Migjen Kelmendi/Kosowo

2008: Kristina Koleva-Tuncheva/Bułgaria, Ovidiu Vanghele/Rumunia,

Svetlana Ivanova Batalova/Bułgaria

2009: Ganimat Zahidov i Eynulla Fatullayev/Azerbejdżan, Marianna

Grigoryan/Armenia, gazeta Batumelebi/Gruzja

2010: Michail Bekhetov i Olga Bobrova, Rosja

2011: Rényi Pál Dániel i Maria Vásárhelyi, Węgry

2012: Emanuela Zuccalá i Alessia Cerantola, Włochy

2013: Turecka Plataforma Medialno-Komunikacyjna Bianet, Turcja

2014: Giorgos Moutafis i Emmanouil Kaklamanos, Grecja

2015: Natalia Radzina i Jahor Marcinovich, Białoruś