Zaproszenie na seminarium eksperckie

 

Integracja a (nie)obecność migrantów

w polskich mediach i polskiej sferze publicznej

 

W imieniu Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Spraw Publicznych zapraszamy na seminarium eksperckie pt. Integracja a (nie)obecność migrantów w polskich mediach i sferze publicznej. Spotkanie odbędzie się 18 maja 2012 r. w godzinach 11.30 – 14.30 w siedzibie ISP (Warszawa, ul. Szpitalna 5/22)

Wejście Polski do Unii Europejskiej zdecydowanie zmieniło sytuację kraju w kwestii zarządzania przepływami migracyjnymi. Potrzeba dostosowania polskich rozwiązań prawnych do wymogów unijnych oraz zróżnicowana struktura migracji do Polski zmotywowały polski rząd do podjęcia prac nad kompleksową strategią migracyjną. Wyrazem tej tendencji jest, np. ustawa abolicyjna ze stycznia 2012 r. oraz nowelizacja ustawy o obywatelstwie.

Tendencje te rodzą pytania o stosunek polskiego społeczeństwa do imigrantów oraz możliwości ich integracji. W kształtowaniu wizerunku cudzoziemców kluczową rolę odgrywają media. Jak wskazują wciąż nieliczne dostępne badania, cudzoziemcy zbyt rzadko są angażowani przez środowisko dziennikarskie do komentowania swojej sytuacji. Na pytania odnośnie sytuacji migrantów oraz ich integrację odpowiadają dziennikarze, akademicy i eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe lub instytucje publiczne.

Podczas seminarium zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w projekcie MEDIVA (Media for Diversity and Migrant Integration – Consolidating Knowledge & Assessing Media Practices across the EE), którego celem jest wzmacnianie zdolności mediów do odzwierciedlania różnorodności społeczeństw europejskich oraz mechanizmów i procesów integracji imigrantów. Ponadto w ramach projektu wypracowywano wskaźniki pozwalające na monitorowanie mediów oraz przygotowano cztery raporty tematyczne analizujące zawartość mediów, tworzenie newsów, szkolenie dziennikarzy, proces rekrutacji oraz kodeksy etyczne ze względu na ich zdolność do odzwierciedlania różnorodności społecznej i kulturowej w mediach.

 

Seminarium ma na celu podjęcie dyskusji na temat roli mediów w debacie na temat różnorodności oraz integracji imigrantów. Badania przeprowadzono m.in. w oparciu o analizę treści wybranych mediów (Polsat, Tok Fm, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Wielkopolska Telewizja Kablowa) oraz ankiety i wywiady z dziennikarzami zatrudnionymi w wyżej wymienionych