Polecamy ciekawy artykuł autorstwa Igora Janke „Jak zabić powiatową gazetę”, poświęcony problemom prasy lokalnej, który ukazał się w dodatku „Rzeczpospolitej” – „Plus Minus” w dn. 16 czerwca 2012 r. Autor czerpie m.in.  z działalności Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.
 
link do wydania skróconego – internetowego: http://www.rp.pl/artykul/892718.html