CMWP SDP informuje, iż w związku z aktem oskarżenia z art. 212 § 2 k.k. wniesionym przeciwko red. Andrzejowi Pieślakowi obejmuje jego sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela, szczególnie w zakresie wolności słowa i prasy. Sprawa toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym w Olsztynie.

Pan Andrzej Pieślak jest redaktorem naczelnym portalu internetowego www.naszlidzbark.pl (wpisanego do rejestru dzienników i czasopism). Powyższy portal specjalizuje się m. in. w relacjonowaniu wydarzeń dotyczących miasta Lidzbark Warmiński oraz regionu. Grupa WM sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie wniosła przeciwko red. Andrzejowi Pieślakowi akt oskarżenia z art. 212 § 2 k.k., zarzucając mu zamieszczenie w październiku 2018 r.  na łamach portalu www.naszlidzbark.pl komentarzy określających Gazetę Olsztyńską oraz Gazetę Lidzbarską (tytuły prasowe wydawane przez Grupa WM sp. z o.o.) jako „Gadzinówkę Olsztyńską”, „gadzinówkę niemieckiej propagandy”, „szmatę lidzbarską”.Według oceny CMWP, w niniejszej sprawie zachodzi istotne zagrożenie naruszenia praw  p. red. Andrzeja Pieślaka w zakresie wolności słowa, co odpowiada zadaniom realizowanym przez Centrum. W związku z powyższym CMWP rozważa zajęcie stanowiska w interesie społecznym, w charakterze amicus curiae tzn. „przyjaciela sądu”. Na obecnym etapie CMWP prowadzi monitoring sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz ze wskazanymi wyżej celami.