Z wyłączeniem jawności toczy się sprawa red. Pawła Gąsiorskiego  oskarżonego  przez Gminę Rędziny z art. 212 kk za rzekome jej zniesławienie .  15 czerwca 2021 w Sądzie Rejonowym w XVI Wydziale Karnym w Częstochowie odbyła się już trzecia rozprawa  przeciwko dziennikarzowi. Paweł Gąsiorski został oskarżony z art. 212 KK za udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydatków i dochodów z odbioru, gospodarowania i transportu odpadów od mieszkańców gminy Rędziny za  lata 2017-2018.  Zdaniem oskarżyciela  informacje opublikowane na portalu gminaredziny.pl są nieprawdziwe. Według aktu oskarżenia  gmina Rędziny została zniesławiona oraz  utraciła zaufanie jej mieszkańców. Wg red. Pawła Gąsiorskiego gmina Rędziny poczuła się zniesławiona tym, iż napisał on artykuł na podstawie informacji publicznej przesłanej przez wójta Pawła Militowskiego, który dotyczył wpływów i wydatków za śmieci w gminie Rędziny. Gminie nie spodobało się sformowanie, że „gmina nieźle zarabia na Waszych odpadach”. Według aktu oskarżenia, są to nieprawdziwe informacje.

 Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich objęło tę sprawę monitoringiem pod kątem przestrzegania praw człowieka i obywatela a w szczególności w zakresie wolności słowa i prasy. Sprawę obserwowały red. Halina Żwirska z CMWP i przedstawicielka z Helsińskiej  Fundacji Praw Człowieka.

Rozprawę prowadził SSR Marek Garlik. Na rozprawę stawili się: oskarżony red. Paweł Gąsiorski wraz z pełnomocnikiem  oraz wójt gminy Rędziny  Paweł Militowski  wraz z dwoma  pełnomocnikami. Na rozprawę stawiło się również pięciu świadków. Pełnomocnik oskarżonego Pawła Gąsiorskiego złożył wniosek o zniesienie tajności rozprawy i wniósł o jej ujawnienie. Pełnomocnicy oskarżyciela  podtrzymali swoje stanowisko i sprzeciwili się zniesieniu  tajności  rozprawy uzasadniając swoje stanowisko aktem oskarżenia, a więc zniesławieniem Gminy i utratą zaufania mieszkańców do gminy Rędziny.

Sąd postanowił, że rozprawa nadal będzie kontynuowana z wyłączeniem jawności pomimo sprzeciwu oskarżonego Pawła Gąsiorskiego . Następnie wszyscy świadkowie złożyli przysięgę mówienia prawdy.Podczas tej rozprawy Sąd przesłuchał trzech świadków.  Zeznania  pozostałych świadków zostały przeniesione na następną  sprawę.

Termin kolejnej rozprawy: 21 wrzesień 2021 , godz. 12:00, sala 30.

więcej o sprawie :

Tekst: red. Halina Żwirska

foto : gminaredziny.pl (zrzut ekranu)