3 października 2017 dziennikarka Annabelle Chapman pisząca artykuł dla Press Institute https://ipi.media w Wiedniu zwróciła się do CMWP SDP z prośbą o skomentowanie uchwalonej przez Sejm 29 września nowelizacji prawa prasowego. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zmiany-w-prawie-prasowym-autoryzacja Dziennikarka napisała: Piszę artykuł na temat nowelizacji prawa prasowego w Polsce dla International Press Institute w Wiedniu. Artykuł opisze zmiany w prawie dotyczącego autoryzacji, wraz z komentarzami przedstawicieli mediów. Chciałabym zacytować stanowisko m.in. SDP Czy mogliby Państwo mi przesłać krótki komentarz w imieniu SDP w najbliższych dniach? Moje pytania: – według Państwa, jak ważne są te zmiany dla pracy dziennikarzy w Polsce? Które konkretnie? – i dlaczego została przeprowadzona teraz? Czy jest jakiś konkretny powód? Odpowiedź udzielona przez dr Jolantę Hajdasz, dyr. CMWP : pytanie nr 1 jak ważne są te zmiany dla pracy dziennikarzy w Polsce? Które konkretnie? Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z zadowoleniem przyjęło nowelizację prawa prasowego uchwaloną przez Sejm 29 września. Uważamy, że jest to krok w dobrym kierunku, Docelowo SDP konsekwentnie opowiada się za całkowitą likwidacją obowiązku autoryzacji. Obecne zmiany oceniamy więc jako korzystne zarówno dla dziennikarzy, jak i dla ich rozmówców. Według noweli brak autoryzacji nie będzie – jak do tej pory – przestępstwem, lecz wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny. To bardzo ważna zmiana. Ponadto utrzymano zasadę, że dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi i będzie musiał informować osobę udzielającą informacji o przysługującym jej prawie. Osoba, która będzie chciała skorzystać z tego prawa, będzie musiała jednak zgłosić dziennikarzowi żądanie autoryzacji wypowiedzi niezwłocznie po jej udzieleniu. Nowela wprowadza czas na przeprowadzenie autoryzacji – w przypadku dzienników czas ten będzie wynosił 6 godzin od momentu otrzymania tekstu, w przypadku czasopism będą to 24 godziny. Podsumowując – zmiany te poprawiają w uporządkowany sposób oparte jeszcze na komunistycznym systemie prasowym relacje dziennikarz – jego rozmówca. Niezmiernie ważne dla dziennikarzy jest także uchwalone w tej nowelizacji prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego, jeśli oczekuje się od niego publikacji, która łamie zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej. Dziennikarz będzie też mógł odmówić publikacji materiału prasowego, jeśli wprowadzone do niego zmiany „wypaczają sens i wymowę jego wersji”. Warto przy tym zauważyć, iż przyjęte zmiany nie budzą kontrowersji politycznych, głosowały za ich przyjęciem wszystkie ugrupowania parlamentarne. pytanie nr 2 – dlaczego została przeprowadzona teraz? Czy jest jakiś konkretny powód? Nowelizacja spowodowana jest wyrokiem Europejskiego Trybunału w Strasburgu, który wymuszał na Polsce zmiany w prawie o autoryzacji. Zmiany te jednak postulowane były przez dziennikarzy od dawna, SDP wypowiadało się na temat konieczności ich wprowadzenia w prawie prasowym wielokrotnie. Cieszymy się więc z tego, że wreszcie je uchwalono.

dr Jolanta Hajdasz
dyrektor
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

Wykorzystana odpowiedź jest w artykule.