Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przypomina dziennikarzom zwalnianym z pracy, zarówno w mediach publicznych jak i prywatnych, o możliwości bezpłatnej konsultacji w zakresie prawa pracy, a także umów cywilno-prawnych i innych kontraktów.

Pomoc taka była świadczona także przez cały okres władzy koalicji PO-PSL kiedy to z TVP i Polskiego Radia, bezpośrednio lub pośrednio (poprzez spółki zewnętrzne) zwolniono, według naszych szacunków, co najmniej 500 pracowników mediów.

Ponawiamy także nasz apel do władz mediów publicznych o nie kierowanie się kryteriami innymi niż merytoryczne przy podejmowaniu decyzji kadrowych.