Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przypomina dziennikarzom zwalnianym z pracy, zarówno w mediach publicznych jak i prywatnych, o możliwości bezpłatnej konsultacji w zakresie prawa pracy, a także umów cywilno-prawnych i innych kontraktów.

Jednocześnie jeszcze raz zwracamy się do władz mediów publicznych o nie kierowanie się kryteriami innymi niż merytoryczne przy podejmowaniu decyzji kadrowych.