Odpowiedzialność prawna dziennikarzy, kultura wolności słowa w Polsce, kondycja mediów lokalnych, obywatel a informacja publiczna – to tylko wybrane tematy szkoleń i paneli dyskusyjnych, jakie odbędą się podczas konferencji. Dodatkowo, podczas spotkania zaplanowaliśmy dla Państwa prezentację nowej odsłony portalu Ujawniamy24.pl, który teraz zajmie się także sprawami lokalnymi.Dla obecnych na konferencji dziennikarzy odbędzie się specjalne, ekskluzywne szkolenie, które poprowadzi Mecenas Artur Wdowczyk, specjalista z zakresu prawa prasowego, obrońca mediów w wielu postępowaniach sądowych, stały współpracownik Pogotowia Dziennikarskiego – stworzonego po to, by oferować wsparcie mediom lokalnym. Dzięki jego pomocy, wielu dziennikarzy wygrało sprawy w sądzie, a także otrzymało wsparcie w rozwiązaniu rozmaitych problemów prawnych.Na konferencji będzie również gościł Wiktor Świetlik, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Centrum od wielu lat udziela wsparcia dziennikarzom, a także podejmuje liczne inicjatywy na rzecz budowania wolności słowa w Polsce.

            Ponadto, swoje bloki szkoleniowe i informacyjne przygotowali dla Państwa:

 Edyta Żyła, koordynatorka projektu „Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich”, która zaprezentuje cele Pogotowia Dziennikarskiego i poruszy problem niezależności mediów lokalnych;

 Tomasz Nieśpiał, redaktor naczelny ujawniamy24.pl, który opowie o wyzwaniach dziennikarstwa lokalnego, zaprezentuje nową odsłonę kierowanego  przez niego portalu, a także poprowadzi szkolenie dla studentów, zainteresowanych dziennikarstwem;

 Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności, który skupi się na problemach z dostępem do informacji publicznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym dziennikarzy mediów lokalnych, studentów, społeczników, którym bliskie są problemy wolności słowa lub noszą się z zamiarem uruchomienia własnych mediów oraz wszystkich pozostałych, którzy chcieliby wziąć udział w tym wydarzeniu.

Konferencja odbędzie się 11 grudnia w Lublinie, Aula Duża, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii  Skłodowskiej-Curie, w godz. 9-15.

W załączeniu do tej informacji znajdą Państwo także szczegółowy program konferencji oraz informację o portalu Ujawniamy.24.

Szczegóły na portalu 
www.pogotowiedziennikarskie.pl. Wstęp wolny!

Do zobaczenia!

Zespół Pogotowia Dziennikarskiego

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Poniżej publikujemy szczegółowy program konferencji oraz informację o portalu Ujawniamy24.pl

Program konferencji „Wolność słowa i rola mediów lokalnych jako czwartej władzy” – Lublin, 11 grudnia 2013 r.

 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Aula Duża, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie

 

9.00 – 9.05 – powitanie i prezentacja programu konferencji;

 

9.05 – 9.15 – prezentacja celów działalności Stowarzyszenia KoLiber – Szymon Dziubicki, wiceprezes Stowarzyszenia

 

9.15 – 9.30 – Prezentacja projektu „Pogotowie Dziennikarskie” – idea, działalność i cele –  Edyta Żyła, koordynatorka projektu

 

9.30 – 10.00 – Ujawniamy24.pl – prezentacja nowej odsłony serwisu powstającej przy wsparciu Pogotowia Dziennikarskiego – Tomasz Nieśpiał, redaktor naczelny Ujawniamy24.pl

Idea, dotychczasowa działalność, nowa formuła i wyzwania z nią związane.

 

10.00 – 10.15 – przerwa kawowa

 

10.15 – 11.15 – „Wolność słowa i rola mediów lokalnych jako czwartej władzy” – panel dyskusyjny

 

„Problem leży przede wszystkim w głowach – kultura wolności słowa w Polsce” – Wiktor Świetlik, dziennikarz i publicysta, Centrum Monitoringu Wolności Prasy

 

„Czy lokalne medium może być naprawdę niezależne – czy to niedościgniony ideał?” – Edyta Żyła, koordynatorka projektu Pogotowie Dziennikarskie

 

„Wyzwania dziennikarstwa lokalnego – tworzenie nowego medium w praktyce” – Tomasz Nieśpiał, redaktor naczelny Ujawniamy24.pl

 

„Obywatel a informacja publiczna” – Krzysztof Jakubowski, Fundacja Wolności (Lublin)

11.15 – 11.45 – dyskusja panelowa (pytania od publiczności)

 

11.45 – 12.00 – przerwa kawowa

 

12.00 – 14.00 – Prawa i obowiązki dziennikarzy, dobra osobiste i ich naruszenie, odpowiedzialność prawna dziennikarzy – szkolenie prawne, Mecenas Artur Wdowczyk

 

14.00 – 15.00 – ABC dziennikarstwa – szkolenie skierowane głównie do studentów i społeczników, zainteresowanych utworzeniem własnego medium – Tomasz Nieśpiał