Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
Zakład Praw Człowieka WP UMCS
oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW

zapraszają na konferencję pt.:

Wirtualne media. Realne problemy

Gdzie? Aula im. Ignacego Daszyńskiego, Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3, Lublin

Kiedy: 15. 04. 2014 r., godz. 17.00 – 20.00

Referaty wygłoszą:

Dr Agnieszka Demczuk – Prawo autorskie w sieci. Wyzwania dla mediów lokalnych.

Dr Michał Zaremba – Prawo prasowe a Internet – stan de lege lata i de lege ferenda.

Dr Marcin Zieliński – Odpowiedzialność pośredniczących dostawców usług elektronicznych za treści dostarczane przez użytkowników w świetle orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych.

Piotr „VaGla” Waglowski – Internet w rekach samorządu.

Dorota Głowacka – Media w okresie wyborczym. Obowiązek udostępniania przez wydawców adresów IP.

Moderacja: – Prof. Ireneusz C. Kamiński

Po wystąpieniach panelistów zaplanowana jest dyskusja z udziałem publiczności.

R.S.V.P. [email protected]
Kontakt, szczegółowe informacje: Dorota Głowacka, [email protected], 504 080 119

Informacje o panelistach:

Dr Agnieszka Demczuk- doktor nauk humanistycznych,  adiunkt na Wydziale Politologii UMCS. Specjalizuje się w funkcjonowaniu systemów politycznych we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem ICT, społeczeństwa informacyjnego i sieciowego, rozwoju elektronicznej i dobrej administracji publicznej. 

Dr Michał Zaremba – absolwent WPiA UAM, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Prawa Prasowego Instytutu Dziennikarstwa UW, specjalizuje się w problematyce z zakresu prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych oraz dostępu do informacji publicznej.

Dr Marcin Z. Zieliński – absolwent WPiA UW, doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego. Wykładowca na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Naukowo zajmuje się szeroko rozumianym prawem internetu. Jego rozprawa doktorska poświęcona była odpowiedzialności deliktowej dostawców usług elektronicznych w aspekcie prawno-porównawczym.

Mgr Piotr „VaGla” Waglowski – prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl. Prawo i Internet. Absolwent WPiA UW. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor książki „Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu”.

Mgr Dorota Głowacka – prawniczka, absolwentka WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ. Koordynatorka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Prof. Ireneusz C. Kamiński – doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych, profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Polskiej Akademii Nauk, specjalista w zakresie wolności słowa w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Konferencja jest zorganizowana w ramach projektu: „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych” Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.