„Europejskie Igrzyska prezentem dla jednego z najgorszych reżimów w Europie” – takie wnioski płynęły z konferencji zorganizowanej 2 czerwca br. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Polską Zieloną Sieć i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Głównym tematem dyskusji były rozpoczynające się 12 czerwca br. I Igrzyska Europejskie w Azerbejdżanie. Jak mówili uczestnicy spotkania, wydarzeniu temu towarzyszy wiele kontrowersji związanych z kwestią łamania w tym kraju praw człowieka.  W Azerbejdżanie od 1993 r., kiedy władzę przejęła rodzina Alijewów, nie odbyły się ani jedne wolne i transparentne wybory. Nie funkcjonują wolne media, a w więzieniach siedzi wielu więźniów politycznych. Nie dość tego, w związku z organizacją Igrzysk dodatkowo doszło do masowych przymusowych przesiedleń ludności, często odbywających się w brutalnych okolicznościach.

Wśród panelistów biorących udział w dyskusji znaleźli się: Dominika Bychawska-Siniarska, szefowa „Obserwatorium wolności mediów w Polsce” HFPC, Aleksandra Antonowicz-Cyglicka z Polskiej Zielonej Sieci oraz Pavel Usov, przewodniczący zarządu Białoruskiego Centrum Badań Europejskich. Omawiali oni sytuację w Azerbejdżanie podając przykłady konkretnych osób prześladowanych przez reżim Alijewów. Pavel Usov dokonał także porównania sytuacji w Azerbejdżanie pod kątem sytuacji politycznej w innych republikach postsowieckich. Moderatorem dyskusji był dyrektor CMWP SDP Wiktor Świetlik.

W związku z wydarzeniami w Azerbejdżanie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wystosowało list do Prezydenta Ilhama Alijewa, w którym wyraża zaniepokojenie faktem, iż siedmiu azerskich dziennikarzy przebywa obecnie w więzieniach, oczekując na proces bądź skazanych na podstawie oskarżeń o rzekome chuligaństwo lub szpiegostwo. W liście tym SDP zwraca się do Prezydenta Republiki Azerbejdżanu z prośbą o podjęcie działań na rzecz natychmiastowego uwolnienia więzionych dziennikarzy.

Inicjatorem akcji zmierzającej do uwolnienia przetrzymywanych w więzieniach dziennikarzy jest Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ), która zrzesza ponad 300  tysięcy dziennikarzy w Europie, a ponad 600 tysięcy na świecie. SDP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy i przez wysłanie listu do Prezydenta Republiki Azerbejdżanu włącza się do akcji IFJ. Więcej: http://sdp.pl/informacje/11374,list-w-sprawie-uwolnienia-wiezionych-dziennikarzy-azerskich,1433169359