Przedstawiciele waszyngtońskiej szkoły wyższej Institute of World Politics, zajmującej się problematyką amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego i stosunków międzynarodowych – Dr John Lenczowski – założyciel i prezydent oraz wykładowca uczelni prof. Marek Jan Chodakiewicz, mówili na konferencji zorganizowanej 5 lipca br. przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP i Instytut Staszica o wyzwaniach przed jakimi stoi Pakt Północnoatlantycki w przeddzień szczytu organizacji w Warszawie.

Za najważniejsze wyzwania stojące przed światem zachodnim, reprezentowanym między innymi przez struktury wojskowe NATO, Lenczowski uznał: neoimperialną politykę Rosji, islamizm (w opozycji do tradycyjnego islamu), zagrożenie chińską polityką zmierzającą do supremacji oraz marksizm kulturowy i jego następstwa w społeczeństwach zachodnich zagrażające fundamentom zachodniej cywilizacji.   

Jego zdaniem nie można mówić o NATO bez nawiązania do kondycji świata zachodniego.

Ponadto prof. Chodakiewicz podkreślił znaczenie cyberbezpieczeństwa w dzisiejszej geopolityce.     

Zdaniem Lenczowskiego Polska, niezależnie od uczestnictwa w strukturach NATO, powinna rozwijać swój potencjał obronny, m.in. na wzór Japonii czy Izraela, zadbać o dostęp do taktycznej broni neutronowej oraz rozwijać obronę terytorialną.

W dyskusji wzięli także udział dr Tomasz Sommer – research scholar w IWP oraz Piotr Trąbiński z Kościuszko Chair of Polish Studies.