Dziennikarz nie może być sam!

CMWP SDP zaprasza na konferencję, podczas której będziemy przekonywać do błyskawicznego wprowadzenia zmiany prawnej bardzo ważnej dla wolności słowa w naszym kraju. Domagamy się doprecyzowania i wzmocnienia Artykułu 38. Ustawy o prawie prasowym i wprowadzenia do niej obowiązku świadczenia wsparcia prawnego dla dziennikarza ze strony wydawcy.

                          Spotkanie odbędzie się:

 

5 grudnia (czwartek), o godz. 12:00

w Domu Dziennikarza, przy ul. Foksal 3/5, I p., w sali B

W panelu dyskusyjnym, podczas którego przedstawimy problem, udział wezmą:

 

·         Piotr Legutko, wiceprezes SDP,

·         Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Do Rzeczy”, były redaktor naczelny „Uważam Rze” i „Rzeczpospolitej”,

·         Dr Marek Palczewski, medioznawca, wykładowca SWPS,

·         Mec. Artur Wdowczyk, adwokat broniący dziennikarzy, doradca CMWP,

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in:

Dziennikarze śledczy, reporterzy, obecni i byli redaktorzy naczelni znanych tytułów prasowych, przedstawiciele środowiska wydawców, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wszystkich klubów parlamentarnych.

Dlaczego to tak ważne?

Według Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy: „wydawca udziela również wsparcia redaktorowi naczelnemu, redakcji i jej dziennikarzom w postępowaniach sądowych wynikających z wykonywanych przez nich zadań.” Niestety zapis ten w ostatnim czasie był kilkakrotnie łamany przez niektórych wydawców.

Tego typu praktyki mogą być kolejnym, a zarazem najskuteczniejszym dotychczas środkiem wywierania „efektu mrożącego”: zniechęcania dziennikarzy do podejmowania trudnych tematów, w szczególności dziennikarzy śledczych i interwencyjnych. Sytuacja, w której niektórzy z właścicieli mediów decydują się na odmowę wsparcia prawnego dla obecnych lub byłych dziennikarzy swoich redakcji jest także niekorzystna i wizerunkowo negatywna dla pozostałych wydawców.

Bez prawnych gwarancji wsparcia dla dziennikarza ze strony redakcji nie ma szans na zmianę takiego stanu rzeczy. Dlatego potrzebna jest jak najszybsza zmiana w prawie prasowym, która taką sytuację wymusi.