Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do władz Telewizji Polskiej o wyjaśnienia w sprawie potencjalnych problemów z odbiorem TVP Polonia od początku przyszłego roku – poinformował Tomasz Orłowski, podsekretarz stanu ds. współpracy rozwojowej, Polonii i polityki wschodniej i azjatyckiej w MSZ.

Ministerstwo zdecydowało się na interwencję po debacie na temat przyszłości TVP Polonii organizowanej przez CMWP SDP przed tygodniem pt. „Co dalej z TVP Polonia? Rola tradycyjnych mediów w podtrzymaniu więzi z krajem wśród Polaków mieszkających zagranicą”. Paneliści biorący udział w debacie zwracali uwagę na to, że ostatnie decyzje TVP mogą znacznie ograniczyć Polakom za granicą dostęp do polskich kanałów.

W trakcie debaty odnoszono się m.in. do decyzji Telewizji Publicznej o rezygnacji z wynajmu transpondera satelitarnego na pozycji Astry 19,2E służącemu dystrybucji programów TVP (m.in. TVP Info, TVP Polonia) na terenie całej Europy. Pojawiają się głosy, że jeśli decyzja Telewizji Publicznej w sprawie zmiany satelity dla TVP Polonia będzie wiążąca, oferta tej stacji może stać się mniej dostępna dla ok. 6 milionowej Polonii mieszkającej w Europie.