Wczoraj uczestniczyliśmy w III. edycji organizowanej corocznie przez Fundację Court Watch Polska konferencji podsumowującej kolejny cykl obywatelskiego monitoringu sądów w Polsce. Problematyka jest niezwykle istotna dla CMWP SDP, jako instytucji stale monitorującej procesy dziennikarzy i współpracującej z Fundacją Court Watch.

Tym razem tytuł konferencji brzmiał: „Alienacja czy Dialog? Trzecia władza a społeczne poczucie sprawiedliwości”. Otworzył ją w imieniu Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego, wiceminister Jerzy Kozdroń.  

Z tegorocznego Obywatelskiego Monitoringu Sądów wynika, ze polskie sądy nadal nie są do końca przyjazne dla petentów. Obserwatorzy z ramienia Court Watch najczęściej stykali się w sądach z takimi nieprawidłowościami jak brak punktualności sędziów czy pozostawanie na sali sądowej prokuratorów poza czasem rozprawy.

Po prezentacji raportu odbył się panel dyskusyjny, nawiązujący do tytułu konferencji. Udział w nim wzięli m.in.: prof. Ewa Łętowska – pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, SSO Anna Czapracka – ekspert Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury czy dr Adam Niedzielski – Dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Zwrócili oni uwagę m.in. na problem mentalne, związane z alienacją sędziów, brakiem otwartości sądów na petenta.