Zapraszamy na konferencję:

 

Zmasowane represje po wyborach parlamentarnych w w Kazachstanie.

Jak możemy pomóc?

 

3 lutego 2012 r. o godz. 12.00, w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie, odbędzie się konferencja prasowa poświęcona aktualnym scenariuszom rozwoju sytuacji społeczno – politycznej w Kazachstanie po przedterminowych wyborach parlamentarnych z dn. 15.01.2012 r.

Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz Fundacje Otwarty Dialog.

 

 

W trakcie konferencji zostaną przedstawione drastyczne naruszenia praw człowieka i obywatela w Kazachstanie w kontekście:

fali nasilonych represji wymierzonych w niezależne media, organizacje obywatelskie i partie opozycyjne (aresztowania dziennikarzy i działaczy partyjnych),

uznanych za niedemokratyczne przedterminowymi wyborami parlamentarnymi,

destabilizacji zachodnich regionów kraju spowodowaną przez siłową pacyfikcję strajków pracowników rafinerii ropy naftowej w grudniu 2011 r. w rejonie Mangistau (miasto Żanaozen, w którym do dzisiaj obowiązuje stan wyjątkowy),

planowanej wizyty prezydenta Republiki Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w Polsce (marzec 2012 r.)

W konferencji wezmą udział m. in. Stefan Truszczyński  – sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Jacek Szymanderski – Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Danuta Przywara – prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Lyudmyla Kozlovska – wiceprezes  Fundacji Otwarty Dialog, oraz przedstawiciele aktywnej społeczności obywatelskiej Kazachstanu – Aliya Turusbekova – żona aresztowanego Vladimira Kozlova i Mikhail Sizov – jego zastępca w organizacji „Alga!”