Ważny temat, a brakuje opracowań, konieczny monitoring własności mediów, by naprawiać błędy popełnione w przeszłości i by przeciwdziałać koncentracji środków masowego komunikowania – to najważniejsze wnioski z konferencji organizowanej przez CMWP SDP pt. „Własność mediów w Polsce.Prasa, radio, telewizja ogólnopolska”. Odbyła się ona 12 lutego 2018 w Domu Dziennikarza SDP w Warszawie. Wzięło w niej udział blisko 100 dziennikarzy reprezentujących największe media w Polsce oraz medioznawców i osób pracujących w środkach masowego komunikowania. Zaprezentowana na niej została przygotowana w CMWP SDP i bardzo dobrze przyjęta przez uczestników konferencji publikacja na ten temat.

W konferencji wzięli udział m.in. Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. W dyskusji panelowej wypowiedzieli się m.in. Barbara Bubula, poseł PiS, Teresa Bochwic, członek KRRiT i Wojciech Reszczyński, publicysta, członek SDP. Całość prowadził Krzysztof Skowroński, prezes SDP. Szczegółową relację zamieścimy na naszej stronie w najbliższych dniach.

Autorzy publikacji p.t. „Struktura własności mediów w Polsce”:

  • dr Monika Szetela – absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  • mgr Karolina Piech – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  • mgr Maciej Piech – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  • opieka naukowo – redakcyjna – dr Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP, absolwentka i dr nauk humanistycznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania!