Dziś w Domu Dziennikarza organizowaliśmy konferencją pt. Wyrok na „wSieci”, czyli wolny rynek mediów po polsku, poświęconą kwestii sądowego zakazu używania nazwy tytułu prasowego na podstawie decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie tygodnika „wSieci”.

Paneliści podkreślali, że jednoosobowe postanowienie sędziego, prowadzące do faktycznej likwidacji danego tytułu może stanowić duże zagrożenie, czy wręcz nosić znamiona cenzury prewencyjnej. Michał Karnowski zwracał uwagę na fakt, że tygodnik „wSieci” został wcześniej przez sąd zarejestrowany, a rozmiar strat wynikających z decyzji sądu, kosztów reklamy, konieczności likwidacji gadżetów, zmiany tytułu, itp. sięga 3 milionów złotych. Mecenas Grzegorz Rybicki wskazywał, że wydawcy „wSieci” przysługuje ścieżka odwoławcza, ale również przyznawał, że decyzja sądy budzi wątpliwości. Zdaniem profesora Antoniego Kamińskiego mamy do czynienia z szerszym zjawiskiem psucia prawa i państwa. 

Szersza relacja z konferencji na stronie sdp.pl: http://www.sdp.pl/node/8720

Relacja wideo: http://wpolityce.pl/artykuly/49256-wyrok-na-w-sieci-relacja-panelu-dyskusyjnego-w-sdp-cenzura-prewencyjna-oczywiscie-nie-mam-nic-do-dodania