„Zmierzch dziennikarstwa śledczego rozpoczął się w Polsce po aferze Rywina” – powiedział Jerzy Jachowicz („Uważam Rze”) na dzisiejszej konferencji poświęconej problemom dziennikarstwa śledczego, organizowanej przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Z tym, że ten rodzaj dziennikarstwa znajduje się w stanie głębokiego kryzysu lub nawet upadku zgodzili się pozostali paneliści – Cezary Gmyz („Rzeczpospolita”), Tomasz Patora (TVN Uwaga), Andrzej Stankiewicz (niezależny publicysta), prof. Dr hab. Jacek Sobczak (SWPS) i prof. dr hab. Maciej Morozowski (SWPS).

Wśród podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy paneliści widzą m.in.:

– kwestie prawne – art. 212 kk, kwestia sprostowania, wysokości odszkodowań, itp.;

– polityka redakcji – związki z władzą, wewnętrzna cenzura, niskie budżety, likwidacja zespołów dziennikarzy śledczych, nie branie odpowiedzialności za dziennikarzy (ochrona prawna w przypadku procesów);

– kryzys ekonomiczny – „wysychanie” źródeł finansowania, traktowanie mediów w sposób czysto komercyjny, itp.;

– polityka instytucji państwowych – zbieranie billingów, uszczelnienie źródeł przecieków;

 – utrata zaufania źródeł informacji, zastraszanie dziennikarzy, korumpowanie;

– Internet – zabieranie informacji, staje się ona bardzo szybko „własnością wszystkich”;

– brak zainteresowania czytelników tematami śledczymi, tabloidyzacja mediów;

Co do widoków na przyszłość, konferujący zwrócili uwagę, że być może jest to jeden z ostatnich momentów na ratowanie dziennikarstwa śledczego, które pełni niezwykle istotną rolę dla społeczeństwa.

Moderatorami dyskusji byli: Marek Palczewski (Sdp.pl) oraz Wiktor Świetlik (CMWP SDP).

Po zakończeniu panelu odbył się także pokaz reportaży śledczych TVN, połączony z dyskusją z ich autorami, Tomaszem Patorą i Szymonem Jadczakiem.

Obszerną relację z debaty, która odbyła się w siedzibie SWPS można znaleźć na portalu Sdp.pl pod adresem:

http://www.sdp.pl/o-kryzysie-dziennikarstwa-sledczego-swps-cmwp-sdp