Warszawa, 19.04.2011 r.

 

 Pani

Hanna Gronkiewicz – Waltz

Prezydent m. st. Warszawy

 

Szanowna Pani Prezydent , 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wyraża zaniepokojenie formą interwencji podjętą przez straż miejską wobec dziennikarza Michała Stróżyka w dniu 11 kwietnia 2011 roku, na ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie. W jej wyniku redaktor Stróżyk został poturbowany i znalazł się w szpitalu. Materiały filmowe z tego zajścia dostępne w Internecie rodzą wątpliwość czy tak ostra interwencja była konieczna. Niniejszy protest składamy także w imieniu wielu dziennikarzy, którzy w ww. sprawie zwracali się do nas z oburzeniem i prośbą o interwencję.

 

Z poważaniem,

 

Wiktor Świetlik

dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

 

Do wiadomości: 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa; 2. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Obserwatorium wolności mediów w Polsce, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa