Warszawa 20.07.2010 r.

 

Minister Spraw Zagranicznych RP

Pan Radosław Sikorski

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

Apelujemy do Pana o interwencję w sprawie odmowy wydania przez służby konsularne Chińskiej Republiki Ludowej wiz polskim dziennikarzom – Marii Kruczkowskiej oraz Konradowi Godlewskiemu. Z przekazanych nam informacji wynika jednoznacznie, że kontekst tej decyzji był polityczny. Jako przedstawiciele środowiska dziennikarskiego, domagamy się od Państwa Polskiego należytej reakcji.

 

Z poważaniem,

 

Krystyna Mokrosińska

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP