Warszawa, 7 lipca 2009 r.
 
 
Pani Elżbieta Horodecka
Przewodnicząca Rady Miejskiej Miasta Świebodzice
Ul. Rynek 1
58-160 Świebodzice
 
 
 
 
                               Szanowna Pani Przewodnicząca,
 
Centrum Monitoringu Wolności Prasy i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wyrażają zaniepokojenie decyzją o zamknięciu „Gazety Świebodzickiej”. W opinii redakcji gazety, jak i dużej części mieszkańców Świebodzic pismo spełniało pożyteczną funkcję dla lokalnej społeczności, a decyzja o jego zamknięciu była podyktowana konkretnymi publikacjami dotyczącymi funkcjonowania Rady Miejskiej w Świebodzicach.
 
Mamy nadzieję, że tego rodzaju działania godzące w wolność słowa i prawo mieszkańców Świebodzic do bycia informowanymi przez wolne media, nie będą podejmowane w przyszłości.
 
 
 
 
 
Z poważaniem
 
Krystyna Mokrosińska,
Przewodnicząca SDP
 
Wiktor Świetlik,

Dyrektor CMWP