Warszawa, 28.05.2012 r.

 

 

                    Dr Janina Janik

                                                 Dyrektor Nyskiego Domu Kultury

 

            Szanowna Pani Dyrektor,

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie formą w jakiej zostało zredagowane ogłoszenie  Nyskiego Domu Kultury, dotyczące akredytacji na „Visegrad Music United” (http://www.ndk.nysa.pl/pl/art/1540/akredytacja-na-visegrad-music-united). Niektóre zapisy ww. ogłoszenia mogą sugerować, że organizatorzy reglamentują dostęp mediów do udziału w wydarzeniach kulturalnych („Zapraszamy przedstawicieli mediów do zgłaszania się po akredytacje dziennikarskie (…) NDK zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny”) oraz próbują wpływać na treść artykułów tychże wydarzeń dotyczących („Prosimy o podanie następujących danych: – informacja, w jaki sposób impreza będzie promowana przez redakcję”).

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w przypadku koncertu również mają zastosowanie przepisy Prawa prasowego. Oznacza to, że:

– dziennikarz jest uprawniony do uzyskiwania informacji (art. 11 ust. 1 pr. pras.) oraz nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych ani w inny sposób tłumić krytyki (art. 6 ust. 4 pr. pras.). Niedopuszczalne jest zatem zastrzeganie odmowy akredytacji bez podania przyczyny, a więc w oparciu o uznaniowe kryteria;

– udzielenia informacji nie można uzależniać od sposobu jej skomentowania lub uzgodnienia tekstu wypowiedzi dziennikarskiej (art. 14 ust. 4 pr. pras. per analogiam). Tym bardziej więc (a maiori ad minus) nie można jej udzielenia uzależniać od tego, czy i w jaki sposób impreza będzie promowana przez redakcję. Przez udzielenie informacji należy w tym przypadku rozumieć wpuszczenie na publiczną imprezę.

Z poważaniem

 

Piotr Wolniewicz

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP