Juliusz Braun

                                                                           Prezes Zarządu Spółki

                                                                           Telewizja Polska S.A.

                Szanowny Panie Prezesie,

Opierając się na alarmujących informacjach, przekazanych nam przez naszych kolegów, pracowników TVP, pragniemy wyrazić zaniepokojenie sposobem przeprowadzenia weryfikacji ich umiejętności i predyspozycji zawodowych. Szczególne kontrowersje budzi test psychologiczny, któremu dziennikarze TVP mają być poddawani. Odbierany on jest jako uwłaczający im i nieuzasadniony merytorycznie.

 

 

Z poważaniem,

Wiktor Świetlik

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP