Warszawa, 02.08.2012 r.

                                       

                                        Pan

                                        Red. Tomasz Duda

                                        Prezes Radia Wrocław

                                  

 

Szanowny Panie Prezesie,

Zwracamy się do Pana z prośbą o pilne wyjaśnienie okoliczności nieprzedłużenia kontraktu redaktorowi Leszkowi Kopciowi, prowadzącemu popularną audycję radiową w Radiu Wrocław. W wymiarze praktycznym jest rzeczą oczywistą, że niepodpisanie umowy o dzieło rodzi dla dziennikarza takie same konsekwencje jak zwolnienie z pracy. Sprawa jest tym bardziej niepokojąca, że redaktor Kopeć jest osobą niepełnosprawną. Jego faktyczne zwolnienie poprzez nieprzedłużenie kontraktu wywołało zaś protesty słuchaczy i jego kolegów dziennikarzy, którzy zwrócili się do nas z prośbą o interwencję.

 

 

Z poważaniem

Wiktor Świetlik

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP