Warszawa, 10.12.2012 r.

                                                             Pan

                                                             Juliusz Braun

                                                             Prezes Zarządu Spółki

                                                             Telewizja Polska S.A.

      Szanowny Panie Prezesie,

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie naganą nałożoną przez Pana Prezesa na redaktor Agnieszkę Romaszewską, dyrektor Telewizji Biełsat. W naszej opinii, wypowiedzi redaktor Romaszewskiej w żaden sposób nie naruszyły dobrego imienia i interesów TVP, a powodowane były dbałością o jakość oferty programowej Telewizji Biełsat. Co więcej, informacje przekazywane opinii publicznej przed redaktor Romaszewską, dotyczące sytuacji finansowej Telewizji Biełsat, powinny być udostępniane w zwyczajnym trybie dostępu do informacji publicznej.

Szczególnie niepokojące jest z perspektywy wolności słowa wewnętrzne unormowanie, na które się Pan Prezes powołuje, mówiące o tym, że pracownicy TVP są zobowiązani konsultować z zespołem prasowym wszystkie swoje wypowiedzi odnoszące się do TVP S.A. Naszym zdaniem ten zapis narusza Art.4 i Art. 5 ustawy o Prawie prasowym.

Dlatego zwracamy się do Pana z wnioskiem o cofnięcie decyzji o przyznaniu nagany red. Romaszewskiej i doprowadzenie do zmiany tych wewnętrznych unormowań regulaminowych TVP S.A., które są niezgodne z prawem. 

 

Z poważaniem,

Wiktor Świetlik

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP