Warszawa, 22.11.2010 r.

 

Szanowny Panie Ministrze,

            Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zwraca się o usunięcie ze stron internetowych MSWiA raportu „Monitorowanie treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie”.  Zwracamy się do Pana w tej sprawie z następujących powodów:

1)      Raport nie wypełnia treści zawartej w jego tytule. Pośród artykułów, w przypadku których można domniemywać faktycznie antysemicką czy rasistowską treść, znajdują się też artykuły, których autorzy niechętnie odnoszą się do obecnego modelu integracji europejskiej czy instytucji Unii Europejskiej. Nie są to poglądy, których propagowanie byłoby zabronione przez jakiekolwiek przepisy obowiązujące w Polsce, a zestawienie tego rodzaju treści z  treściami antysemickimi czy ksenofobicznymi prowadzi do oczywistej manipulacji, w wyniku której autorzy także tych tekstów są postrzegani jako osoby łamiące obowiązujące normy prawne i społeczne.

2)      Nie negując faktu istnienia w Polsce problemu antysemityzmu, rasizmu czy ksenofobii, czy postaw prowadzących do gloryfikacji faszyzmu lub komunizmu, uważamy, że ich piętnowaniem powinny zajmować się media, a rozstrzygnięć w przypadku złamania prawa, powinny dokonywać sądy, a nie organy władzy wykonawczej. Raport – nawet jeśli w zamyśle autorów – miał być tylko badaniem naukowym, to poprzez umieszczenie go na stronach MSWiA prowadzi do piętnowania i określania autorów występujących w nim tekstów jako osób łamiących porządek prawny przez organ administracji rządowej bez uprzedniego postępowania i wyroku sądowego.

 

 

Z wyrazami szacunku

Wiktor Świetlik

     Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP