Warszawa, 14.03.2011 r.

 

 

 

 

 

 

 

                               Szanowny Panie Przewodniczący,

Na prośbę naszych kolegów dziennikarzy telewizyjnych zwracam się do Pana z prośbą o szczegółowy audyt sprawy „zatrudnienia” Pawła Mitera w TVP, opisany przed kilku dniami przez „Rzeczpospolitą”. Można domniemywać, że fakty ujawnione w ww. artykule są potwierdzeniem funkcjonowania powszechnie znanego zjawiska rozdawnictwa stanowisk i audycji w TVP, nie według klucza merytorycznego a politycznego i towarzyskiego.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP