Warszawa, 13.06.2011 r.

 

Pani

                                                                                                          Prof. Irena Lipowicz

                                                                                                          Rzecznik Praw Obywatelskich

                                                                                                         

 

            Szanowna Pani Rzecznik,

Pragniemy zaapelować do Pani Rzecznik o wniesienie kasacji wyroku w sprawie karnej przeciwko redaktor Dorocie Kani z prywatnego aktu oskarżenia Ryszarda Bieszyńskiego z artykułu 212 k.k. Chcemy zwrócić uwagę Pani Rzecznik na szereg wątpliwości, które wyrok ten i samo postępowanie sądowe budzi. Podczas procesu sąd odmówił przesłuchania niektórych świadków – osób, które mogły mieć wpływ na redakcję tekstu red. Kani. Jednocześnie sam paragraf 212 i jego stosowanie w Polsce wobec dziennikarzy budzą wiele kontrowersji i są nader dyskusyjne. Zwracamy też uwagę na trudną sytuację, w której w obliczu procesu znalazła się sama redaktor Kania. Nowy wydawca tygodnika „Wprost”, wbrew dobremu i ogólnie przyjętemu zwyczajowi, nie zapewnił jej adwokata, w związku z czym musiała się bronić sama.

 

 

                               Z poważaniem

 

Wiktor Świetlik

dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP