Sz. P. Łukasz Kasza
Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 

 

Szanowny Panie,

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie wydarzeniami do jakich miało dojść na posiedzeniu Komisji Sportu i Kultury Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 12 maja 2015 r. Wedle przekazanych nam informacji, członkowie komisji zażądali od miejscowego dziennikarza Grzegorza Kosińskiego publicznych wyjaśnień w związku z jego publikacją, zamieszczoną na portalu Jas.info.pl, którego jest redaktorem naczelnym.

Zdaniem CMWP SDP zmuszanie dziennikarza do publicznego tłumaczenia się ze swoich ocen rzeczywistości oraz instruowanie w jaki sposób powinienem pisać artykuły jest niedopuszczalnym naciskiem. W demokratycznym państwie prawa o słuszności wyrażonych opinii oraz granicach wolności słowa decydują niezawisłe sądy, a nie politycy.

W naszej ocenie, w tym przypadku może istnieć podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 44.1 Prawa prasowego w postaci utrudniania lub tłumienia krytyki prasowej. W związku z powyższym zwracamy się o wyjaśnienie sytuacji.

 

Z poważaniem,

 

Wiktor Świetlik

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Michał Jaszewski

 

Doradca prawny Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP