Warszawa 10.02.2010 r.

 

Minister Spraw Zagranicznych

Pan Radosław Sikorski

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z planowanym na piątek spotkaniem Pana z ministrem spraw zagranicznych Republiki Białoruś Siarhiejem Martynawem, bardzo prosimy o poruszenie podczas dyskusji tematów niezwykle istotnych z punktu widzenia wolności słowa. Chodzi mianowicie o ostatnie wydarzenia związane z Telewizją Biełsat.

W środę 3 lutego br., podczas próby wtargnięcia białoruskich specsłużb do mińskiego mieszkania wynajmowanego przez oficjalnego przedstawiciela stacji, Michała Jańczuka aresztowany został niezależny dziennikarz współpracujący z telewizją – Iwan Szulha. Był on przetrzymywany przez całą noc w nikomu nieznanym miejscu, a następnie został skazany na 10 dni aresztu za „drobne chuligaństwo”. Jedynymi świadkami podczas procesu byli milicjanci zatrzymujący Szulhę, sąd nie zgodził się na wysłuchanie innych świadków. Milicja usiłowała oskarżyć dziennikarza o rzekomo brutalną napaść na funkcjonariusza. Nawet po wyjściu z aresztu, nie ma gwarancji, że Iwan Szulha nie zostanie oskarżony ponownie.

Same okoliczności aresztowania, jak i działania podejmowane od dłuższego czasu przez białoruskie władze, godzące w Telewizję Biełsat pokazują, iż na Białorusi nadal łamane są prawa niezależnych mediów.

W związku z tym, zwracamy się z ogromną prośbą do Pana Ministra o wsparcie dla naszej inicjatywy i wyrażenie dezaprobaty dla działań białoruskich władz podczas piątkowego spotkania.

Z poważaniem, 

Wiktor Świetlik
Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

Krystyna Mokrosińska
Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich