Warszawa, 08.10.2010 r.

 

                 Szanowna Pani Rzecznik,

W związku z najnowszymi informacjami „Gazety Wyborczej”, dotyczącymi podsłuchiwania przez służby specjalne rozmów telefonicznych 10 polskich dziennikarzy w latach 2005 – 2007, a także w związku z podsłuchiwaniem przez ABW kilku dziennikarzy w 2009 roku, prosimy by Pani Rzecznik podjęła interwencję w tej sprawie. Z informacji „Gazety Wyborczej” wynika, że podsłuchiwanych byli zarówno dziennikarze śledczy, jak i publicyści aż 7 redakcji (TVN, Radio Zet, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek”, „Polityka”, RMF FM), co budzi wątpliwości co do zasadności tych działań.                          

Postępowanie w sprawie podsłuchów zakładanych w latach 2005 – 2007, za czasów rządów PiS  zostało umorzone.  Z kolei w 2009  Donald Tusk nie dopatrzył się winy w postępowaniu osób odpowiedzialnych za wykorzystywanie materiału z podsłuchów do innych celów niż te, do których materiały były przeznaczone. Informacje, które pochodzą z rozmów z dziennikarzami i publikacji prasowych wskazują, że możemy mieć do czynienia z wierzchołkiem góry lodowej. Sprawa nie dotyczy tylko podsłuchów telefonicznych czy billingów. Od dłuższego czasu, choćby w sprawie działań operacyjnych służb wobec własnej redakcji , wywiadów środowiskowych, częstych wezwań do składania wyjaśnień, alarmuje „Gazeta Polska”.    

Szanowna Pani Rzecznik, pragniemy zwrócić uwagę, że – bez względu czy służby działają podpierając się „legalną” podstawą, czy otwarcie łamią prawo – to sam  fakt podsłuchiwania dziennikarzy w takiej skali stanowi istotne zagrożenie dla wolności słowa. Zwracamy uwagę Pani Rzecznik, że w Republice Federalnej Niemiec, kraju którego rozwiązania dotyczące wolności słowa uważane są za jedne z modelowych, i na którego ustroju po części wzorowano się projektując mechanizmy polityczne III RP, podsłuchiwanie dziennikarzy podczas obowiązków zawodowych przez służby jest zabronione.

Dlatego – licząc na autorytet, którym cieszy się zarówno urząd RPO jak i Pani Profesor – prosimy o interwencję i podjęcie działań zmierzających do lepszej kontroli nad działaniami służb specjalnych wobec dziennikarzy, a także ukaranie osób, które nadużywały tych działań w przeszłości.

  

Z poważaniem

 Krystyna Mokrosińska,

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 

Wiktor Świetlik,

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP