Sz. P. Barbara Stanisławczyk – Żyła

Prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.

 

                    Szanowna Pani Prezes,

Zwracamy się do Pani o wskazanie konkretnych nieprawidłowości czy nadużyć, których miał dopuścić się Andrzej Mietkowski, były już szef portalu Polskiego Radia. Zarzut „niegospodarności” stawiany redaktorowi Mietkowskiemu jest bardzo poważny i wzbudził liczne kontrowersje wśród naszych kolegów, członków SDP, a także pracowników mediów publicznych. Należy podkreślić, że redaktor Mietkowski cieszył się opinią dziennikarza uczciwego i profesjonalnego, a jego pracę doceniało jury nagród dziennikarskich przyznawanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

 

Z wyrazami szacunku

Wiktor Świetlik

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP