LIST OTWARTY

           Szanowny Panie Prokuratorze,

Zwracamy się do Pana z apelem o pilne wszczęcie postępowania mającego na celu wyjaśnienie, czy prawdą jest, że planowano zabójstwa dziennikarza Mariusza Łapińskiego. Taką wersję wydarzeń przedstawił świadek Krzysztof Winiarski zeznający w procesie dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego (sygn. akt: IV K 1598/09). Wedle jego zeznań biznesman Bogusław Bagsik miał próbować zlecić zabójstwo wspomnianego dziennikarza. Sprawa trafiła do Prokuratury w Piasecznie, gdzie została umorzona. Mimo tego – ze względu na możliwą wagę tych informacji – nie rozstrzygając o prawdziwości, czy nieprawdziwości, zeznań składanych przez świadka Winiarskiego, zwracamy się o ponowne śledztwo w tej sprawie i szczegółową weryfikację podawanych przez niego informacji.        

 

Z poważaniem

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Mec. Artur Wdowczyk

Doradca Centrum Monitoringu wolności Prasy SDP