Jego Ekscelencja Pan Sergey Andreev

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

 Federacji Rosyjskiej w RP

 

LIST OTWARTY

 

     Szanowny Panie Ambasadorze,

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie pozbawieniem akredytacji dziennikarskiej przez władze Federacji Rosyjskiej Wacława Radziwinowicza, korespondenta „Gazety Wyborczej” w Moskwie. Tłumaczenie tej decyzji „działaniem symetrycznym” w oczywisty sposób godzi w zasadę wolności prasy. Wydalenie polskiego korespondenta ma być odpowiedzią na cofnięcie zezwolenia na pobyt przez polskie władze rosyjskiemu dziennikarzowi Leonidowi Swiridowowi, którego pozadziennikarska aktywność na terenie Polski budziła poważne wątpliwości z perspektywy swojej legalności. Sytuacja obydwu dziennikarzy nie jest, ani symetryczna, ani nawet w żaden sposób podobna. Tego rodzaju akty uderzają nie tylko we wzajemne relacje naszych krajów, ale także w podstawowe zasady wolności słowa.

 

 

Z poważaniem
Wiktor Świetlik

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP