Szanowny Panie Prezesie,

11 lipca wreczył Pan Krzysztofowi Koehlerowi, dyrektorowi TVP Kultura, wypowiedzenie z pracy z dniem 31 października. Krzysztof Koehler został w trybie natychmiastowym, tj. od 15 lipca, odesłany na urlop, a następnie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy do końca wypowiedzenia. Nie postawiono mu żadnych zarzutów merytorycznych, a jedynie stwierdzono, że zmieniła się koncepcja programowa TVP Kultura. Dzień później Zarząd TVP przegłosował powołanie na to stanowisko Katarzyny Janowskiej.

W związku z powyższym my, niżej podpisani, prosimy o publiczną odpowiedź na następujące pytania:

1. Dlaczego Krzysztofa Koehlera, który w okresie kryzysu, gdy budżet TVP Kultura zmniejszył się trzykrotnie, wręcz uratował kanał przed unicestwieniem, odwołano w sposób podważający jego doświadczenienie i zasługi dla ocalenia misji mediów publicznych?

2. Jaka i kiedy została przyjęta przez Zarząd TVP SA koncepcja TVP Kultura i czym różni ona się od poprzedniej?

3. Dlaczego nowa koncepcja nie była konsultowana ze środowiskami twórczymi i dlaczego nie została ogłoszona publicznie?

4. Dlaczego nowego dyrektora TVP Kultura powołano tak pospiesznie, bez konkursu ani nawet konsultacji? Dlaczego powołano go bez publicznego przedstawienia autorskiej koncepcji zmian w TVP Kultura?

Uważamy, że sposób odwołania Krzysztofa Koehlera jest kolejnym dowodem na to, jak pilna jest potrzeba uchwalenia nowej ustawy o mediach publicznych, która oprócz odpolitycznienia i niezależności programowej Polskiego Radia i Telewizji Polskiej zagwarantuje także transparentność procedur oraz promowanie kompetencji i rzetelności.

Jacek Bromski, Beata Chmiel, Maciej Englert, Dariusz Gawin, Jerzy Hausner, Agnieszka Holland, Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Knittel, Jerzy Kornowicz, Krzysztof Krazuze, Joanna Mytkowska, Agnieszka Odorowicz, Jan Polkowski, Krzysztof Sadowski, Beata Stasińska, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Maciej Strzembosz, Jarosław Suchan, Kazimiera Szczuka, Iwo Zaniewski, Michał Zadara, Jacek Żakowski

źródło: Gazeta Wyborcza